materiály

Pri výstavbe klasických rodinných domov vychádzame z možností súčasnej doby, so zreteľom na tradičné materiály ale aj novinky zo sveta stavebníctva. Pracujeme výhradne s materiálmy popredných tuzemských ako aj zahraničných výrobcov materiálu, s vysokou garanciou a certifikátmi k jednotlivým stavebným prvkov.